Regulamin szkoły narciarskiej „Pinki Sport”

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w SN PINKI SPORT wszyscy klienci maja obowiązek zapoznać się z jej regulaminem. Szkoła Narciarska PINKI SPORT nie ubezpiecza klientów, sugerujemy, aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.

 1. Wraz z DOKONANIEM ZAKUPU usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarską PINKI SPORT z siedzibą w Wiśle 43-460, ul. Dworcowa 12b, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klienci Szkoły Narciarskiej PINKI SPORT korzystają z wyciągów poza kolejnością.
 3. Do przejścia poza kolejnością na wyciągu upoważnione są tylko osoby pobierające naukę w Szkole Narciarskiej PINKI SPORT
 4. Czas trwania lekcji wynosi 55 minut. ( 2h=110 min, 3h=165 min).
 5. Klient jest zobowiązany stawić się na lekcję w wyznaczonych godzinach oraz w wyznaczonym miejscu, opóźnienia z winy klienta działają na jego niekorzyść. Miejsca spotkań to: Biuro Szkoły Narciarskiej PINKI SPORT
 6. Dostępność instruktorów należy potwierdzić w biurze szkoły narciarskiej.
 7. Należność za lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynny jest wyciąg narciarski, lub szkoła nie może zrealizować zlecenia.
 9. Z uwagi na bezpieczeństwo uczących oraz instruktorów szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy za zamówioną lekcję.
 10. Szkoła Narciarska PINKI SPORT nie odpowiada, za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
 11. W trakcie trwania lekcji zgodnie z nowym rozporządzeniem posiadanie kasku jest OBOWIAZKOWE dla dzieci do lat 16. Instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji.
 12. Szkoła nie zapewnia karnetów narciarskich na czas trwania zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć klient ma OBOWIĄZEK posiadać działający karnet.

Szkoła narciarska „Pinki Sport” 2020-2021